MUSKARIT – PIENTEN PORTTI MUSIIKIN MAAILMAAN

 

Haluatko antaa lapsellesi parhaan startin tulevaan musiikkiharrastukseen? Etsitkö harrastusta, jossa lapsesi saa kehittää luontaista luovuuttaan ja oppimiskykyään musiikin, tanssin, kuvataiteen ja draaman keinoin?  Haluatko viettää pikkuisesi kanssa elämyksellistä laatuaikaa musisoiden iloisessa seurassa?   Muskarissa lapsi ja hänen luovuutensa ovat opetuksen keskiössä. Muskariopetus kehittää lapsen kielellisiä, kognitiivisia, motorisia, emotionaalisia ja sosiaalisia taitoja. Ennen kaikkea – muskarissa pidetään hauskaa!  Otetaan yhdessä ensi askeleet kohti musiikin maailmaa.


 • Muskariopetuksessa lapset tutustuvat musiikin maailmaan elämyksellisin ja inspiroivin askelin. Musiikin varhaiskasvatus antaa lapselle hyvän tiedollisen ja taidollisen pohjan mahdollisen tulevan soittoharrastuksen aloittamiseen.
 • Muskarissa käytetään monipuolisia musiikin työtapoja:
 • laulamista
 • soittamista
 • loruttelua
 • kuuntelemista
 • musiikkiliikuntaa
 • ilmaisuleikkejä
 • kuvataidetta
 • Musiikin varhaiskasvatuksessa musiikin perusteiden opetus yhdistyy kaikkeen opetukseen.
 • Tutustumme musiikin elementteihin leikin, draaman, tanssin ja kuvataiteen keinoin. Näin tulevat tutuiksi rytmi, melodia, muoto, dynamiikka, harmonia ja sointiväri.
 • Keskeisenä tavoitteena opetuksessa on lapsen musiikkisuhteen luominen. Samalla lapsen äänenkäyttö, kuunteluvalmius sekä motoriset ja sosiaaliset taidot kehittyvät.
 • Muskariryhmä voidaan muodostaa seuraavasti:
 • vauvaryhmät
 • taaperoryhmät
 • leikki-ikäiset
 • perheryhmät

 

MUSIIKKIVALMENNUS JA SOITINVALMENNUS

Musiikkivalmennus KUKKUU! –klubi

Onko lapsesi kiinnostunut musiikista, mutta ei vielä ole valinnut itseään kiinnostavaa soitinta? Haluatko tarjota lapsellesi kivan harrastuksen, jossa musiikin alkeisiin ja erilaisiin soittimiin tutustutaan luovasti ja leikin kautta? Musiikkivalmennus KUKKUU!-klubissa herätellään kiinnostusta musiikkiin sekä erilaisiin soittimiin. Pienryhmässä lapset saavat kokea yhdessä soittamisen ja laulamisen riemun. Kukkuu-klubissa luodaan jännittäviä äänimaailmoja ja tehdään omia kappaleita. Opitaan yhdessä musiikkiharrastuksessa tärkeitä taitoja, kuten rytmin-ja nuotinlukua, improvisointia ja soittimien hallintaa. Musiikkivalmennuksesta saa erinomaisen pohjan mahdollisille tuleville soitto-tai lauluopinnoille.

 • Pienryhmässä lauletaan ja soitetaan eri soittimia (esim. rytmisoittimet, piano, kantele, ukulele)
 • Musiikin maailmaan sukelletaan leikkien, liikkuen sekä draamallisen ja kuvallisen ilmaisun kautta.
 • Tunneilla tutustutaan nuotinluvun ja kirjoitustaitoa alkeisiin ja kokeillaan tarinasäveltämistä.
 • Yhteismusisointi ja improvisointi ovat musiikkivalmennuksen keskeisiä työtapoja.
 • Musiikkivalmennusta voidaan toteuttaa myös päiväkodeissa ja iltapäiväkerhoissa.

Soitinvalmennus

Kantele vai ukulele? Nokkahuilu vai piano? Tai ehkäpä viulu? Haluaako lapsesi soittotunneille, mutta ei vielä tiedä, mikä soitin olisi kaikista mielenkiintoisin? Soitinvalmennuksessa tutustutaan yhteen tai useampaan soittimeen.  Opettelemme käsittelemään ja huoltamaan soitinta oikein, harjoittelemme luontevaa soittoasentoa ja soitamme yhdessä hauskoja kappaleita. Tästä lapsesi saa hyvän startin tuleville soitto-opinnoille.

 • Soitinvaihtoehdot: viisikielinen kantele, nokkahuilu, piano, viulu, ukulele.
 • Opetus tapahtuu pienryhmässä.
 • Opetusjakson aikana opetellaan soittimien äänentuottoa, luontevaa soittotapaa ja soitetaan helppoja kappaleita.
 • Tutustutaan soittimiin leikin, laulamisen ja improvisaation keinoin.
 • Opetellaan rytmien ja nuottien tunnistamista ja tuottamista.
 • Soitinvalmennuksesta saa hyvän startin oman soittoharrastuksen aloittamiseen.
 • Soitinvalmennusta voidaan toteuttaa myös päiväkodeissa ja iltapäiväkerhoissa.